header2

"Научить нельзя — можно научиться", - говорю я ученикам, которые приходят с просьбой научить их физике

Алгоритм Динаміка

Алгоритм розв'язання задач з динаміки.

1. Прочитати і зрозуміти умову задачі. Зробити схематичний малюнок, вказавши на ньому вектори сил і прискорення.

2. Вибрати систему відліку, одну з осей якої направити уздовж вектора прискорення або уздовж руху.

3. Записати рівняння другого Закону Ньютона у векторній формі. Воно має вигляд:

4. Спроектувати векторне рівняння другого Закону Ньютона на вибрані осі.

2 зак Н фор

5.Вирішити отриману систему рівнянь, використовуючи знання про величинищо входять до них.

Приклад:

Коефіцієнт тертя коліс об поверхню дороги автомобіля дорівнює 0,4. Гірку з яким нахилом здатний проїхати цей автомобіль?

Рішення:

Розглянемо сили, що діють на автомобіль під час підйому по гірці. Сила тертя ведучих коліс об поверхню спрямована вздовж руху(ця сила і рухає автомобілем!). Розглянемо випадок максимального кута нахилу, тоді автомобіль буде рухатися без прискорення. Систему відліку зв'яжемо з поверхнею гірки. Запишемо другий закон Ньютона у векторній формі:

алгор прикл ріш

Back to top