header2

"Научить нельзя — можно научиться", - говорю я ученикам, которые приходят с просьбой научить их физике

Блоки умови задач

1. Тіло масою m = 1 кг утримується ниткою, перекинутої через блок (мал. 7.1). Чи однакова сила, прикладена до нитки в положеннях 1 і 2? Яка сила діє на блок в положеннях 1 і 2? [14 H; 20 H]

2. Два тіла з масами m1 і m2 прив'язані до нитки, перекинутої через невагомий нерухомий блок (мал. 7.3). Знайти прискорення вантажів і силу натягу нитки.

3. Визначити прискорення вантажів і силу натягу нитки в системі з рухомого і нерухомого блоків (мал. 7.23). Нитка і блоки ідеальні, маси вантажів рівні m1 і m2.

4. Через невагомий блок перекинута невагома, нерозтяжна нитка, до кінців якої прив'язані вантажі масами m1 і m2. З якою силою потрібно тягнути за блок, щоб він піднімався з прискоренням a (мал. 7.24)?

5. Визначити прискорення вантажів в системі з рухомого і нерухомого блоків (мал. 7.25). Блоки і нитки ідеальні, маси вантажів рівні m1 і m2.

6. Визначити прискорення вантажів у представленій системі (мал. 7.26). Нитка і блоки ідеальні.

7. Візок масою M = 12,5 кг може без тертя переміщатися по горизонтальному столу (мал. 7.31). На візку лежить брусок масою m = 10 кг. до бруска прив'язана нитка, перекинута через блок, яку починають тягнути вгору з силою F = 80 Н.знайти прискорення візка, якщо коефіцієнт тертя між бруском і візком дорівнює µ = 0,6.

8. В системі, зображеної на малюнку 7.32, тертя немає, а нитка і блоки ідеальні. В який бік поїде вантаж M, якщо тягнути за нитку в напрямках 1 і 2? [1) ні в яку; 2) вліво]

блоки мал

Back to top