header2

"Научить нельзя — можно научиться", - говорю я ученикам, которые приходят с просьбой научить их физике

Динаміка (конспект)

Динаміка

- це наука про взаємодії

Інерція-це явище збереження тілами своєї швидкості

Інертність-це властивість конкретного тіла зберігати свою швидкість

Маса(m [кг]) - це міра інертності тіла.

Сила ( [H]) - це міра взаємодія тіл, причина зміни швидкості або форми тіла.

У механіці розрізняють три види сил: гравітаційні, сили пружності і сили тертя.

1. Гравітаційні сили - це сили взаємного тяжіння.

Спрямовані вони вздовж прямої що з'єднує центри мас тіл.

 

Величину визначають за законом всесвітнього тяжіння:

звт

G = 6,67·10-11Н·м2/кг2 - гравітаційна стала

r - відстань між центрами мас тіл.

Прикладом гравітаційної сили є сила тяжіння Землі.

звт02

2.Сили пружності- це сили що виникають в тілах при їх деформації.

Спрямовані вони проти деформації.

При незначних пружних деформаціяхвеличину визначають за законом Гука.

Гук01

K- коефіцієнт пружності (жорсткість ), залежить від розмірів та матеріалу.

х - зміщення (величина деформації)

Гук02

3.Сили тертя-це силищо виникають між поверхнями якідотикаються.

Спрямовані вони в протилежну сторону руху або можливого руху.

Щоб змусити тіло рухатися по поверхні необхідно подолати так звану максимальну силу тертя спокою. При подальшому ковзанні сила тертя не змінюється і її величину визначають за законом Кулона-Амонтона.

тертя 01

N - сила нормального тиску (сила реакції опори)

µ - коефіцієнт тертя (залежить від поверхонь та якості Ії обробки)

тертя 02

Сила, якою можна замінити дію кількох сил, прикладених до тіла в одній точці, називається рівнодійною.

Рівнодійна сила дорівнює векторній сумі сил.

рівнодійна

Для зручності, при розв'язуванні задач вектори сил можна зображати так:

рівнодійна мал

зак Ньют

Back to top