header2

"Научить нельзя — можно научиться", - говорю я ученикам, которые приходят с просьбой научить их физике

Імпульс зсі

опора зсі

1. Дві пластилінові кулі масами 2 та 1,5 кг рухаються по горизонтальній площині назустріч одна одній зі швидкостями відповідно 2 та 3 м/с. Який час після не пружного зіткнення кулі продовжать рух, якщо коефіцієнт тертя 0,2? [0,2 с].

2. Дві пластилінові кулі масами 2 та 1,5 кг рухаються так, що вектори швидкості перпендикулярні одна одній. З якою швидкістю почнуть рухатись кульки після не пружного зіткнення. Швидкості кульок до зіткнення відповідно 2 та 3 м/с.

3.Два човни рухаються за iнерцiєю у нерухомій водi один назустрiч одному з однаковою швидкiстю вiдносно берега 0,5 м/с. Коли човни порiвнялись, то з першого на другий переклали тягар масою 50 кг. Пiсля цього другий човен продовжував рухатись у тому ж напрямку, але зi швидкiстю 0,4 м/с. Визначити масу другого човна.[450 кг].

4.Човен з людиною перебуває у станi спокою. На яку вiдстань зійде човен з цього стану, якщо людина перейде з носа на корму? Маса човна 100 кг, людини – 60 кг, довжина човна 3 м.[1,1 м].

5. Людина масою 80 кг, стоячи на ковзанах на льоду, кидає в горизонтальному напрямку вантаж масою 2 кг зі швидкістю 5 м/с. На яку відстань вона відкотиться, якщо коефіцієнт тертя ковзанів об лід дорівнює 0,01? [8 см].

6. Кулька масою 30 г падає на горизонтальну площину з висоти 80 см і пружно відбивається від неї. Зіткнення кульки з площиною триває 0,03 с. Визначити середню силу удару. (8,3 H).

7. Кулька масою 30г падає на похилу площину з висоти 80см.кут нахилу площини до горизонту дорівнює 60º.Зіткнення кульки з площиною триває 0,03с. Визначити середню силу удару, вважаючи його абсолютно пружним. (4Н) Рішення задачі

Back to top