header2

"Научить нельзя — можно научиться", - говорю я ученикам, которые приходят с просьбой научить их физике

Рух на поворотах (по колу)

1. З якою силою, напрямленою горизонталь­но, тисне вагон трамвая масою 24 т на рейки, як­що він рухається по заокругленню радіусом 100 м з швидкістю 18 км/год? У скільки разів зміниться ця сила, якщо швидкість руху вагона збільшиться в 2 рази?(6kH, 4)

2. Для усунення бокового тиску колiс потягу при русi на закруглених дiлянках колiї зовнiшню рейку кладуть трохи вище внутрiшньої. Визначити висоту пiдняття зовнiшньої рейки над внутрiшньою, якщо радiус закруглення 200 м, швидкiсть потяга 40 км/год, ширина колiї 1,5 м? [9,4 см].

3. Автомобіль, маса якого 2 т, проїжджає по опуклому мосту, що має радіус кривизни 40 м, з швид­кістю 36 км/год. З якою силою тисне автомобіль на середину моста? (15kH)

4. Хлопчик, маса якого 50 кг, гойдається на гойдалці, підвішеній на мотузку завдовжки 4 м, 3 якою силою він тисне на сидіння, проходячи положення рівноваги з швидкістю 6 м/с? (950H)

5. На кінці стержня завдовжки 1 м прикріп­лено вантаж масою 0,4 кг, який обертають у вертикаль­ній площині із сталою кутовою швидкістю. З якою силою діє вантаж на стержень у верхній та нижній точках траєкторії, якщо частота обертання становить:

а) 0,4 с“Г; б) 0,5 с"1; в) 1с“1? (a) 1,4H,6,6 H. б) 0, 8H, в) 12 H,20 H)

6. Велотрек має заокруглення радіусом 40 м. У цьому місці нахил до горизонту становить 40°. На яку швидкість їзди розрахований такий нахил? (18 м/с) Рішення

7. З якою максимальною швидкістю може їхати мотоцикліст по горизонтальній площині, описую­чи дугу радіусом 100 м, якщо коефіцієнт тертя гуми об грунт 0,4? На який кут від вертикального положення він при цьому відхиляється? (20 м/с, 22º)

8. Визначити силу натягу T нитки в момент, позначений на мал. 3-9, якщо маса вантажу дорівнює 100 г, швидкість V = 2 м/с, кут α = 60°. Довжина нитки становить L= 40 см. (1,5 Н)поворот мал

Back to top