header2

"Научить нельзя — можно научиться", - говорю я ученикам, которые приходят с просьбой научить их физике

Задачі 01

1. Визначити й порівняти сили, що діють на електровоз у таких випадках: а) електровоз стоїть нерухомо на горизонтальній ділянці залізниці; б) електровоз рушає з місця; в) електровоз рухається рівномірно і прямолінійно горизонтальною ділянкою дороги; г) рухаючись рівномірно, електровоз повертає; ґ) електровоз гальмує на горизонтальному шляху. Рішення

2. На вантажному автомобілі перевозять контейнер горизонтальною дорогою. Від чого залежить і як напрямлена силатертя спокою, що діє на контейнер, коли автомобіль: а) стоїть;  б) прискорює рух; в) рухається рівномірно і прямолінійно;г) рухаючись рівномірно, повертає; ґ) гальмує? В усіхвипадках контейнер перебуває у стані спокою відносноавтомобіля

3. Які краплі дощу падають швидше — великі чи малі?Чому? Рішення

4. Камінь кинули вертикально вгору. В яких точкахтраєкторії він матиме максимальне прискорення? Розглянутивипадки: а) опір повітря відсутній; б) опір зростає зі збільшенням швидкості каменя.

5. Дошка лежить горизонтально на двох опорах, розміщених під її кінцями. На дошці стоїть людина. Раптом вона присідає. Що станеться в перший момент: збільшиться чи

зменшиться прогин дошки? Що станеться, якщо людина сиділа навприсідки і раптом випрямилася?

6. Два тіла однакової маси 1 кг з'єднані невагомоюпружиною, жорсткість якої становить 200 Н/м. Тіла розміщені на гладенькій горизонтальній поверхні. До одного з тіл

прикладена горизонтальна сила 20 Н. Визначити видовженняпружини під час руху тіл зі сталими однаковими прискореннями.

7. Дві пружини, жорсткість яких k1 = 1,5 Н/м і k2 = 5 Н/м,з'єднані послідовно. Знайти жорсткість цієї системи пружин. Чому дорівнюватиме жорсткість системи пружин, якщо їх з'єднати паралельно?

8. Жорсткість дротини дорівнює k. Чому дорівнює жорсткість половини цієї дротини; п-'і частини дротини?

9. Кульки, маси яких дорівнюють m1, m2і m3, підвішенідо стелі за допомогою двох невагомих пружин і легкої нитки(мал. 60). Система перебуває у спокої. Визначити натяг нитки і прискорення (напрям і модуль) кульки масою m1 відразупісля перепалювання нитки.зад 01

10. До тіла, яке лежить нерухомо на горизонтальнійповерхні, приклали горизонтальну силу F = 3H. Коефіцієнттертя тіла по поверхні µ = 0,4. Яка сила тертя Ftp діє на тіло,якщо його маса m = 1 кг?

11. Людина тягне за собою рівномірно санки, маса якихm = 20 кг, за допомогою мотузки, яка утворює кут α = 30° з горизонтом. Коефіцієнт тертя між санками і горизонтальною поверхнею µ= 0,05. Визначити силу натягу мотузки. Рішення

12. Мотузка витримує вантаж масою т1 = 90 кг, якщо його піднімати вертикально з певним прискоренням, і вантаж масою m2 = 110 кг, якщо його опускати вниз з таким самим прискоренням. Вантаж якої максимальної маси можна піднімати за допомогою цієї мотузки зі сталою швидкістю?

13.Зякою найменшоюізякою найбільшою швидкостямиможна їхатипо віражувелотрека, який має радіусR ікут нахилудогоризонтуα, якщо коефіцієнттертяміжшинамиіповерхнеютрека дорівнює µ?

Back to top