header2

"Научить нельзя — можно научиться", - говорю я ученикам, которые приходят с просьбой научить их физике

молекулярно-кінетична теорія

Урок МКТ

опора мкт

1. Знехтувавши проміжками між молекулами, оцініть розміри молекули води. (3,1·10-10)

2. У кімнаті, об’єм якої дорівнює 50 м3, після того як розбили ртутний термометр, залишилась крапля ртуті, радіус якої становить 0,2 мм. Скільки атомів ртуті потраплятиме в легені людини об’єму 2 л при кожному вдиханні після того, як уся ртуть випарується? Густина ртуті — 13600 кг/м3, молярна маса—0,2 кг/моль. (5,5·1013)

3. Визначте молярну масу повітря, вважаючи його сумішшю: 78 % азоту N2 і 22 % кисню O2. (29·10-3кг/моль)

4. Суміш газів складається з 50 г азоту (N2) і певної кількості вуглекислого газу (СО2). Молярна маса суміші дорівнює 35 г/моль. Визначте масу вуглекислого газу в суміші. (61,1 г)

5. В озеро, що має глибину 5 м і площу поверхні 10 км , кинули кристалик кухонної солі, маса якого дорівнює 1 г. Скільки іонів хлору було б у склянці об’єму 200 мл, якою зачерпнули воду з озера через тривалий час? (4,12·1010)

6. Скільки шарів атомів золота міститься в покритті завтовшки 1 мкм? Молярна маса золота дорівнює 197 г/моль. (3893)

 

Back to top