header2

"Научить нельзя — можно научиться", - говорю я ученикам, которые приходят с просьбой научить их физике

Кінематика

Кінематика

Діі над векторами

терміни

Алгоритм

Відеоурок 01. Як розвязувати задачі з кінематики?

1. Поїзд почав гальмувати за швидкості руху 72 км/год. Яка швидкість руху поїзда після проходження двох третин гальмівного шляху?

2. Визначте, у скільки разів швидкість кулі посередині ствола рушниці менша, ніж швидкість її при вильоті зі ствола.

2.Рух кулі в каналі ствола під час пострілу можна вважати рівноприскореним. На якому з етапів руху зміна швидкості руху кулі більша: під час проходження першої половини довжини ствола чи другої половини? Поясніть свою відповідь.

4. На злітній смузі завдовжки 1800 м літак набирає швидкості руху 60 м/с. Якої швидкості руху набере літак, пробігши по смузі 450 м?

5.За першу секунду рівноприскореного руху без початкової швидкості тіло пройшло 5 м. Яку відстань воно пройшло за перші 3 с? за перші 10 с?за третю секунду? за десяту секунду?

падіння.

6.Тіло, рухаючись рівно прискорено, протягом четвертої секунди пройшло 35 м.

Якийшлях пройшло тілоза другу?

7.Тіло вільно падає з висоти 80 м. Визначте його переміщенняза останнюсекунду

8.Тіло, яке вільно падаєбез початкової швидкості, за останнюсекунду руху прохо-

дить 2/3 усьогошляху. Визначтешлях, пройдений тіломза час падіння.

9.Тіло вільно падає з висоти 39,2 м. Чому дорівнює середня швидкістьна другій

половинішляху? (вважати, що g = 9,8 м/с2)

10. З вежі, що має висоту h, кидають одночаснодва тіла: перше — зі швидкістюV1

вертикально вгору, а друге — зі швидкістюV2 вертикально вниз. Визначтеде і коли тіла зустрінуться..

Рішення задачі №1 Поізд гальмує

Площа фігури під графіком швидкості - пройдений тілом шлях!

Рух тіла кинутого під кутом до горизонту

М'ячик кинуто горизонтально

Back to top