header2

"Научить нельзя — можно научиться", - говорю я ученикам, которые приходят с просьбой научить их физике

конденсатор

 

 

 

 

опора конденсатор

Урок - ролік Конденсатор

умови зєднання

Задача1. Конденсатор ємністю 10 мкФ був заряджений до різниці потенціалів 100 В. У скільки разів треба збільшити різницю потенціалів між його обкладинками, щоб енергія конденсатора збільшилася на 0,4 Дж? (3).

Задача2. Конденсатори ємністю 0,5 мкФ і 1 мкФ з'єднали послідовно і зарядили до різниці потенціалів 225 B. Потім, відключивши від джерела напруги, пере з'єднали їх паралельно, з'єднавши однойменно заряджені обкладки. Визначити різницю потенціалів що встановилася після перез'єднання. (100 В) Рішення задачі.

Задача3.Конденсатор ємністю 2 мкФ заряджають до напруги 110 В. Потім, відключивши від джерела напруги, приєднують його до конденсатора невідомої ємності, останній при цьому заряджається до напруги 44 В. Визначитиємність другого конденсатора. (3мкФ)

Задача4.Відстаньміжобкладинками плоского конденсатора 0,6 мм, діелектрична проникність ізоляційного середовища 7,2. Визначити щільність енергії електричного поля в конденсаторі при різниці потенціалів між обкладинками 10 В. (0,885 Дж / м3)

Задача5.З якою силою притягуються пластини плоского повітряного конденсатора, якщо його енергія дорівнює 0,1 Дж, а відстань між пластинами 4 мм? (25 Н)

Задача6.Плоский конденсатор заряджений до різниці потенціалів 70 B і відключений від джерела ЕРС. Яка встановиться різниця потенціалів, між обкладинками конденсатора, якщо простір між ними заповнити діелектриком з діелектричною проникністю рівною 7 ? (10 В)

Задача7.Два плоских конденсатора ємністю 600 пФ кожен, з'єднані паралельно і заряджені до напруги 1000В, від'єднують від джерела. Пластини одного конденсатора розташовані вертикально і можуть вільно рухатися назустріч один одному. Знайти їх швидкість в той момент, коли зазор між пластинами зменшитися в два рази. Маса кожної пластини 20 г, спочатку пластини нерухомі. (0,1 м/с)

Back to top