header2

"Научить нельзя — можно научиться", - говорю я ученикам, которые приходят с просьбой научить их физике

Вага тіла

вага опора

Вага тіла 

1. Тіло масою 1 кг підвісили до динамометра. Які будуть показання динамометра: а) при вільному падінні; б) під час руху вгору з прискоренням 9,8 м/с2; в) під час горизонтального руху з таким самим прискоренням?

2. Визначити вагу пілота-космонавта, маса якого дорівнює 70 кг, під час старту космічного корабля з поверхні Землі вертикально вгору з прискоренням З0 м/с2.

3. Космічний корабель здійснює м'яку посадку на Місяць, рухаючись сповільнено у вертикальному напрямі (відносно Місяця) з прискоренням 8,4 м/с2. Визначити вагу

космонавта масою 80 кг, який перебуває на цьому кораблі. Прискорення вільного падіння на Місяці дорівнює 1,6 м/с2.

4. На екваторі планети тіла важать удвічі менше, ніж на полюсі. Густина речовини плане5ти ρ = З·103 кг/м3. Визначити період обертання планети навколо власної осі.

5. Автомобіль починає рух і за 10с проходить 50м, яка вага водія маса якого 70 кг, якщо рух рівноприскорений? Рішення

6. На похилій площині висотою 3 м і довжиною 5 м, утримують вантаж масою 50 кг, прикладаючи силу уздовж похилій площині. Чому дорівнює вага вантажу?

7. При якій тривалості доби тіла, що знаходяться на екваторі Землі можуть опинитися в стані невагомості? Радіус Землі 6400 км. (~1,4 год)

8. Банан перевезли з екватора на полюс. Оцініть відносну зміну ∆p / p ваги банана за рахунок добового обертання Землі. (3·10-3) Рішення

9. Два однакових автомобіля масою 1т рухаються уздовж екватора назустріч один одному зі швидкістю 108 км/ч. на скільки вага одного автомобіля відрізняється від ваги іншого?

10. При розкритті парашута швидкість парашутиста зменшується з 50 до 10 м/с за 1 с. Яке відчуває перевантаження парашутист?

Back to top